Svědectví Tomáše Radila

Neozbrojený způsob boje proti fašizmu a útěk vězňů Vrby a Wetzlera z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

„Stopa“ – repotáž Zuzany Piussi a Víta Janečka inspirována pochodem Auschwitz-Žilina v srpnu 2014


 

„Jestliže vězně na útěku dopadnou živého, oběsí ho před očima celého tábora. Jestliže ho ale najdou mrtvého, přinesou jeho tělo zpátky do tábora a posadí je u vstupní brány a do rukou mu vtisknou ceduli, na které stojí: "Už jsem zase zpátky"”

Ukázka ze Zprávy Vrby a Wetzlera (Rudolf Vrba: Utekl jsem z Osvětimi, Praha 2007, str. 344).

Reportáž z pochodu Auschwitz-Žilina

Reflexe jednoho z účastníků pochodu Auschwitz–Žilina v srpnu 2014

Pochod po stopách hrdinů 2014

13.–19. srpna 2014 se konal nultý ročník Pochodu po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny v rámci projektu Vrba–Wetzler Memorial.

Třetí den pochodu


foto © Jindřich Buxbaum

Druhý den pochodu - přes Beskydy


foto © Jindřich Buxbaum

Zahájení nultého ročníku pochodu


foto © Jindřich Buxbaum

Příjezd do Osvětimi

foto © Jindřich Buxbaum