Kontakty

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s. (ICEJ ČR)
Na Žertvách 23, 180 00  Praha 8, ​office: +420 725 854 354
e-mail: icej@ecn.cz | www.icej.cz
 
Příspěvky na projekt
Název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Komerční banka Praha 2

Číslo účtu: 3747530257/0100
IBAN CZ2801000000003747530257
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: 117
 

Realizační tým

Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.
nositel vize, garant filmové části projektu
 
RNDr. Mojmír Kallus
manažer projektu
mojmir.kallus@ecn.cz
 
Ing. Daniel Žingor
finanční a systémový manažer
daniel@zingor.cz
 
Radek Hejret
koordinátor pro vzdělávání a kurátor putovní výstavy
radek.hejret@seznam.cz
 

Partneři

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava, Slovensko
Koordinácia slovenských partnerov a edukačných aktivít na Slovensku
Kontaktná osoba: Peter Leponi, lepo@nadaciams.sk
www.nadaciamilanasimecku.sk
 
Truc Spherique, Žilina, Slovenko
Kontaktná osoba: Fedor Blaščák, fedor.blascak@gmail.com
Organizácia akcie v Žiline a historický výskum
www.stanica.sk
 
Historický ústav Slovenskej Akadémie vied, Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Hlavinka, janhlavinka@gmail.com
Historický výskum a prezentácia výsledkov na konferencii v Žiline
www.history.sav.sk
 
The Auschwitz Museum, Oswiecim, Polsko
Kontaktní osoba: Katarzyna Marcak, katarzyna.marcak@auschwitz.org
Organizace úvodního dne pochodu v Osvětimi
www.auschwitz.org
 
Ahoj Slovakia
Kontaktní osoba: Filip Ostrowski, filip.ostrowski@gmail.com
Logistická podpora pochodu v Polsku
www.ahojslovakia.com
 
Nadace pro rozvoj vzdělání
Finanční podpora
www.nadaceprovzdelani.cz
 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Finančná podpora
www.uzzno.sk
 
Židovská náboženská obec Žilina

Na projekt přispěly svým grantem tyto organizace:

Ministerstvo kultury ČR
www.mkcr.cz
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
www.vlada.gov.sk
 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
www.mzv.sk
 
Conference on Jewish Material Claims Against Germany
www.claimscon.org
 
Nadace pro rozvoj vzdělání
www.nadaceprovzdelani.cz
 
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
www.ciok.cz
 
Nadační fond obětem holocaustu
www.fondholocaust.cz
 
Židovské muzeum v Praze
www.jewishmuseum.cz
 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
www.uzzno.sk
 
Nadace židovské obce v Praze
 
Židovská náboženská obec Bratislava
 
Fond na obnovu umenia
 
Žilinský samosprávny kraj