22. 06. 2017 18:19:06 Novinky

22. 06. 2017 18:19:06 by Radek Hejret

Dne 22. června jsme se rozloučili s paní Martou Kottovou, naší dlouholetou spolupracovnicí na poli vzdělávání mládeže o holocaustu. 

Paní Marta Kottová, rozená Lašová (22. února 1929 – 18. června 2017), byla kvůli svému židovskému původu odvlečena do terezínského ghetta v roce 1942. Ocitla se tam s celou svou rodinou, s rodiči Robertem a Gabrielou Lašovými a starším bratrem Viktorem. Na podzim roku 1944 je všechny čekal osudový transport do Auschwitz-Birkenau, kde byli zavražděni její rodiče. Marta Kottová patřila k těm šťastným, kteří přežili a mohli vydávat svědectví o této kruté etapě evropských dějin; několik desetiletí se angažovala v zachovávání mementa holocaustu, pracovala v historické sekci Osvětim, sdružující bývalé vězně tábora, přednášela dětem a mládeži ve školách, častokrát doprovázena lektory ICEJ. Byla nositelkou státní medaile za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

Nechť je její památka požehnána!