Video záznamy kompletních přednášek z vědecké konference konané 26. 8. 2015 v Žilině naleznete pod odkazy uvedenými níže.

Martina Fiamová, Historický ústav SAV, Bratislava, SR:
Prezident a vláda Slovenskej republiky a problematika deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942

Vanda Rajčanová, Northwestern Universtity, Chicago, USA:
Anton Vašek, šéf XIV. odddelenia ministerstva vnútra a informácie o osude deportovaných

Katarína Hradská, Historický ústav SAV, Bratislava, SR:
Pokusy „Pracovnej skupiny“ o záchranu Židov

Michal Schvarc, Historický ústav SAV, Bratislava, SR:
Nemecký novinár Fritz Fiala a dezinformovanie verejnosti o osude deportovaných slovenských Židov

Ján Hlavinka, Historický ústav SAV, Bratislava, SR:
Dionýz Lenárd a Ladislav Junger, utečenci z Lublinskej oblasti a ich snahy informovať o genocíde

Ivan Kamenec, Historický ústav SAV, Bratislava, SR:
Útek Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera z Osvienčimu a osudy ich správy

Eduard Nižňanský, Univerzita Komenského, Bratislava, SR:
Útek Czeslawa Mordowicza a Arnošta Rosina z Osvienčimu a ich osudy

Hana Kubátová, Univerzita Karlova, Praha, ČR:
Koncepty rezistencie a kolaborácie v slovensko-židovských dejinách