Martina Fiamová, Historický ústav SAV, Bratislava

Prezident a vláda Slovenskej republiky a problematika
deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942

Vedecká konferencia – odhaľovanie Šoa:
Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde

26. 8. 2015 Stanica Žilina-Záriečie