Logo pochodu © Radek Hejret

Pozvánka na pochod po stopách hrdinů 2017

Vážení přátelé,

zveme vás, abyste se připojili k tradici memoriálu věnovaného Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi, kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí.

Jejich útěk z Auschwitz-Birkenau a Zpráva, kterou následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Vrba-Wetzler Memorial je společné dílo široké komunity aktivních občanů vzniklé z vize Fedora Gála.

Jde nám o praktický pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti různých lidí se společným zájmem o budoucnost. Naší primární motivací je akce: pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními svědky. Těch sto třicet kilometrů pěšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny, týden fyzického nasazení, společných diskusí i osamělých meditací, ukončených v Žilině slavnostním závěrem v synagoze, je pro účastníky silný a motivující zážitek.

První tři ročníky prokázaly životaschopnost této myšlenky. Ti, kdo už pochod absolvovali, jsou nejlepší referencí. Naší vizí je podpořit každého, kdo by chtěl tuto trasu nebo její část projít, poskytnutím důležitých praktických informací.

Hlavní pochod s týmem zkušených průvodců a doprovodnými službami připravujeme v roce 2017 opět v době letních prázdnin.

Protože ubytovací kapacita je omezená, vyhlašujeme dva termíny a podle počtu zájemců rozhodneme, zda se uskuteční oba. Trasa, program, doprovodný tým a služby budou v obou termínech identické.

1. termín:  2.–8. 7. 2017
2. termín:  6.–12. 8. 2017

K 1. 1. 2017 se naplnila ubytovací kapacita pro srpnový/augustový pochod (6.–12. 8.) ve variantě B (horské chaty). Zájemci o účast v tomto termínu se ještě mohou hlásit na varianty A (hotel) a C (stan). 

Přihlášky na červencový/júlový termín (2.–8. 7.) přijímáme nadále bez omezení. 

Trasa 130 km je rozvržena do čtyř dnů pochodu s jedním odpočinkovým dnem v obci Węgierska Górka. Před zahájením pochodu se mohou zájemci přihlásit na volitelnou celodenní prohlídku komplexu Auschwitz-Birkenau. Poslední den je část trasy absolvována vlakem a pochod je zakončen večerním programem
v Neologické synagoze v Žilině.

Informace o programu, ubytování a podmínkách přihlášení ke stažení zde

Fotoalbum