Připojte se k Pochodům po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny

Vážení přátelé,

zveme vás, abyste se připojili k tradici memoriálu věnovaného Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi, kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí. Jejich útěk z Auschwitzu a Report, který následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Vrba–Wetzler Memorial je společné dílo široké komunity aktivních občanů vzniklé z vize Fedora Gála. Jde nám o praktický pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti různých lidí se společným zájmem o budoucnost. Naší primární motivací je akce: pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními svědky. Těch sto třicet kilometrů pěšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny, týden fyzického nasazení, společných diskusí i osamělých meditací, ukončených v Žilině slavnostním závěrem v synagoze, je pro účastníky silný a motivující zážitek.

V roce 2020 připravujeme v době letních prázdnin sedmý ročník pochodů s týmem zkušených průvodců a doprovodnými službami. Jak se již osvědčilo, vyhlašujeme dva termíny. Trasa, program, doprovodný tým a služby budou v obou termínech identické. Doporučujeme zkušeným účastníkům, aby se mezi sebou domluvili a obsadili rovnoměrně oba termíny.

1. termín: 12. – 18. 7. 2020
2. termín: 2. – 8. 8. 2020

Trasa dlouhá asi 120 km je rozvržena do pěti dnů pochodu s jedním odpočinkovým dnem v obci Węgierska Górka. Před zahájením pochodu se mohou zájemci přihlásit na volitelnou celodenní prohlídku Muzea Auschwitz-Birkenau. Poslední den je část trasy absolvována vlakem a pochod je zakončen večerním programem v Neologické synagoze v Žilině.

Etapy:

1. Auschwitz II - Birkenau  – Pisarzowice

2. Pisarzowice – Magurka Wilkowicka

3. Magurka Wilkowicka – Węgierska Górka

4. Węgierska Górka – odpočinkový den

5. Węgierska Górka – Zwardoň

6. Zwardoň – Skalité, dále vlakem do Žiliny

Program:

Účastníci se individuálně dopraví v neděli, den před začátkem pochodu, do Osvětimi, kde budou mít zajištěno ubytování v Centru Dialogu i Modlitwy, http://www.cdim.pl/en (check-in od 14 hodin). Oficiální začátek programu je v neděli v 19 hodin, kdy budou rozdány informační brožury a vydány organizační pokyny. Samotný pochod začíná v pondělí ráno.

Prohlídka celého táborového komplexu Muzea (Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau) není součástí pochodu, doporučujeme však její absolvování všem, kteří s tímto místem nejsou obeznámeni. Zájemci se mohou zúčastnit skupinové studijní prohlídky s odborným výkladem v neděli, tedy den před zahájením pochodu, od 10 hodin (více informací naleznete níže). Kvůli objednání průvodců je nutno, abyste zájem o prohlídku vyznačili v přihlášce. Případné ubytování ze soboty na neděli nezajišťujeme, doporučujeme rezervaci v Centru Dialogu i Modlitwy.

V pondělí se všichni účastníci shromáždí v Auschwitz II-Birkenau před hlavním vchodem do areálu. Odtud se vydají do části zvané Mexiko – do prostoru, odkud Vrba s Wetzlerem z tábora utekli. Zde budou blíže seznámeni s okolnostmi útěku a poté se vydají pěšky po trase dlouhé téměř 120 km.

Výpravu budou doprovázet průvodci a doprovodná vozidla. Na místech, o kterých se zmiňují ve svých vzpomínkách Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, se budou číst příslušné pasáže z jejich knih. Po celou dobu pochodu je dostatek času k rozhovorům i tichému přemýšlení.

Po třech dnech pochodu je v obci Węgierska Górka naplánován den odpočinku. Účastníci mohou čas využít ke krátkému výletu po okolí nebo strávit den zcela podle svého uvážení. Stává se už dobrou tradicí, že na večer zveme na besedu zajímavé osobnosti, kteří svými znalostmi a přístupem dobře zapadnou do naší společnosti a všechny obohatí.

Poslední úsek na slovenské straně zdolají účastníci vlakem, stejně jako tehdy prchající hrdinové. Po příjezdu do Žiliny se všichni odeberou na místo bývalého starobince, kde byla Osvětimská zpráva sepsána. Ve večerních hodinách se v Neologické synagoze v Žilině uskuteční setkání pro veřejnost, na němž budou mít účastníci možnost reflektovat své zážitky z pochodu. Součástí večera bude také kulturní program.

Nabízíme také ubytování v Žilině v hotelu Grand ze soboty na neděli. Protože mnozí účastníci už v sobotu odjíždějí, případně jsou v Žilině a okolí doma, je třeba, aby zájemci o ubytování v Žilině své přání opět vyznačili v přihlášce.

Ubytování na trase nabízíme v těchto třech variantách:

A: v hotelech na trase: v Osvětimi, v Bialsku-Bialej, Węgierské Górce a Zwardoni, kam budou účastníci vždy večer přivezeni z cíle denní etapy a odkud budou následující ráno odvezeni autobusem na místo startu další etapy;

B: levnější ubytování v prostých horských chatách, do kterých účastníci dojdou vždy večer a ze kterých se další ráno vydají znovu na cestu;

C: nabízíme i možnost spát ve vlastním stanu, případně pod širým nebem. Takto přihlášení účastníci budou mít v rámci registračního poplatku možnost využít hygienická zařízení v chatách. Stravování si zajišťují sami.

Všichni účastníci absolvují trasu společně bez ohledu na způsob ubytování. Společné jsou i večery v horských chatách. Varianty A a B zahrnují polopenzi (snídaně na místě ubytování a společné večeře v horských chatách). Jídlo během dne není zajišťováno; nicméně neputujeme pouští, takže je dostatek příležitostí potraviny si po cestě nakoupit nebo poobědvat v restauraci. Pro všechny účastníky je v sobotu v Žilině zajištěno občerstvení v synagoze.

Nabídka slevy pro učitele

Účast učitelů na pochodu chceme zvláště podporovat, a proto oslovujeme sponzory, jejichž příspěvky by umožnily cenu pro učitele snížit. Aktivním učitelům (nutno doložit čestným prohlášením) nabízíme možnost slevy ve výši 100 € / 2 700 Kč na osobu. Na slevu není nárok a bude poskytnuta podle pořadí došlých přihlášek do výše získaných sponzorských příspěvků.

A. Podmínky pro účastníky ubytované v hotelu:

Registrační poplatek za doprovodné služby činí 120 € / 3 240 Kč na osobu. Zahrnuje přepravu zavazadel, doprovodná vozidla převážející unavené účastníky, průvodce, služby zdravotníka a účast na závěrečné akci v Žilině. Navíc zahrnuje služby autobusu, který účastníky každé ráno odveze na místo startu denní etapy a každý večer zpět do hotelu.

Poplatek za stravu a ubytování činí 650 € / 17 550 Kč na osobu a zahrnuje:

6x ubytování v Polsku v hotelech na trase se snídaní (obědy nejsou zajištěny, večeře v horských chatách spolu s ostatními účastníky)

1× ubytování se snídaní v hotelu v Žilině

1× občerstvení na závěrečném programu v Neologické synagoze v Žilině

Celková částka na účastníka ve variantě A:

Do 28. 2. 2020:               770 €/ 20 790 Kč

Od 1. 3. do 1. 4. 2020:    850 € / 22 950 Kč

Od 2. 4. 2020:                 950 € / 25 650 Kč

Tato cena platí pro sdílené ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. Příplatek za jednolůžkový pokoj je 260 € / 7 020 Kč.

B. Podmínky pro účastníky ubytované v horských chatách:

Registrační poplatek za doprovodné služby činí 80 € / 2 160 Kč na osobu. Zahrnuje doprovodné vozidlo převážející zavazadla účastníků, doprovodná vozidla převážející unavené účastníky, průvodce, služby zdravotníka a účast na závěrečné akci v Žilině.

Poplatek za stravu a ubytování činí 200 € / 5 400 Kč na osobu a zahrnuje:

1× ubytování se snídaní a večeří v Osvětimi (Centrum Dialogu i Modlitwy)

5× ubytování v horských chatách a ubytovnách na polské straně včetně večeří a snídaní (obědy nejsou zajištěny); horské chaty obvykle neposkytují ručníky, proto doporučujeme mít vlastní.

1× občerstvení na závěrečném programu v Neologické synagoze v Žilině

Zájemci o nocleh v Žilině v hotelu Grand ze soboty na neděli připočítají k ceně částku 35 € (945 Kč).

Celková částka na účastníka ve variantě B:

Do 28. 2. 2020:               280 €/ 7 560 Kč

Od 1. 3. do 1. 4. 2020:    350 € / 9 450 Kč

Od 2. 4. 2020:                 400 € / 10 800 Kč

C. Podmínky pro účastníky ubytované pod stanem (kapacita omezena na 30 osob):

Registrační poplatek za doprovodné služby činí 60 € / 1 620 Kč na osobu. Zahrnuje doprovodné vozidlo převážející zavazadla účastníků, doprovodná vozidla převážející unavené účastníky, průvodce, služby zdravotníka a účast na závěrečné akci v Žilině.

Poplatek za umístění stanů a za občerstvení při programu v Neologické synagoze v Žilině činí 40 € / 1 080 Kč na osobu. Dále je možno používat WC a sprchy v ubytovnách. Umístění stanů je domluveno takto: v Osvětimi v Centru Dialogu i Modlitwy, v průběhu pochodu v blízkosti horských chat a ubytoven na polské straně. V Žilině již není možné stanování zajistit. Zájemcům o nocleh v Žilině ze soboty na neděli nabízíme ubytování v hotelu Grand za cenu 35 € (945 Kč). Účastníkům v této kategorii nehradíme večeře, ale můžeme jim po domluvě teplé jídlo objednat, zaplatí je přímo provozovatelům.

Celková částka na účastníka ve variantě C:

Do 28. 2. 2020:               100 € / 2 700 Kč

Od 1. 3. do 1. 4. 2020:    110 € / 2 970 Kč

Od 2. 4. 2020:                 120 € / 3 240 Kč

Všichni účastníci si sami zajišťují dopravu do Osvětimi a ze Žiliny.

Důležité pokyny

Hlásit se můžete až do naplnění ubytovací kapacity, která je omezená, proto doporučujeme, abyste s přihláškou neváhali. Aktuální stav volných míst sledujte na www.vrbawetzler.eu a na FB: www.facebook.com/vrbawetzler/

Účast nezletilých do 18 let věku je možná pouze za podmínky, že bude přítomen také jejich zákonný zástupce. Vzhledem k fyzické náročnosti pochodu i psychickým nárokům spojeným s prohlídkou tábora smrti doporučujeme účast teprve od 15 let věku. Upozorňujeme, že pochod je fyzicky náročný i pro dospělé osoby (denně se překonávají vzdálenosti 25–30 km). Účastníci pochodu se přihláškou zavazují respektovat pokyny průvodců a řád pochodu. Je nutné, aby si sjednali cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pochodu a tuto skutečnost při zahájení pochodu prokázali organizátorům. (Občané EU si mohou vystačit s Evropskou kartou zdravotního pojištění, která kryje základní ošetření, ale i pro ně je vhodné cestovní pojištění sjednat.)

Doplňující informace pro zájemce o studijní prohlídku Muzea Auschwitz

Přihlášení zájemci se shromáždí v neděli v 9.30 hodin před hlavním vchodem do Muzea Auschwitz. (Samotná prohlídka začíná v 10.00 hodin) Zde budou rozděleni do studijních skupin po max. 30 osobách. Každou takovouto skupinu bude provádět odborně vyškolený průvodce Muzea Auschwitz, podle složení účastníků v českém/slovenském a v anglickém jazyce.

Nabídka triček

Účastníci si mohou objednat také trička s logem pochodu. Cena jednoho trička je 12 €/ 300 Kč. Trička pro vás budou připravena při příjezdu do Osvětimi.

Přihláška ke stažení zde