Poďla táborového predpisu nastal teda večer, konečne večer, a za tohto kovového dunenia se začnú rozchádzať do barakov.

Dunením se začína lagerruhe, táborový pokoj, ubíjajúci pokoj.

V drôtenej ohrade opät prúdi elektrina, nad ohradou i pred barakmi horie svetlá, nad bránami silné reflektory.

Je lagerruhe, ale z komínov šľahajú plamene, nasýtené telami vyše dvoch tisíc Krakovčanov.

Všade navôkol je vlhká, tichá noc.

 

text © Alfréd Wetzler, Čo Dante nevidel, 1964

foto © Jindřich Buxbaum, 2018

Fotoalbum