Různí pseudohistorici vždy tvrdili, že se buď holocaust nikdy nestal, nebo že nebyl tak hrozný. Nikdo jim nedopřával sluchu. Dnes je siuace jiná a společně s tím, jak odcházejí poslední žijící svědkové hrůz holocaustu, jsou jejich teze stále rozšířenější. Před týdnem mi jedna žákyně v Karlových Varech položila otázku: „A když je tedy ta svoboda vyznání, proč je zakázaný nacismus, když je to také určitý názor? Co když to všechno bylo jinak, než nás učí ve škole a nacisté to mysleli dobře?“ Dvanáctiletý žák na jedné základní škole v Praze mi nedávno zase tvrdil, že Hitler měl židovské předky. A protože mu v mládí ubližovali, neměl je rád. Když jsem se ho zeptal, kde takový nesmysl slyšel, odpověděl mi skoro triumfálně: „V páté třídě od naší paní učitelky.“

Jsme připraveni na tyto výzvy reagovat?

Uvědomujeme si, že antisemitismus v Evropě stále sílí a je jen otázkou času, kdy nakazí naši mladou generaci? 

Stále máme možnost jako křesťané pozvednout svůj hlas k obraně pravdy. Ve veřejném prostoru, v diskusích na sociálních sítích i v osobních rozhovorech. Máme také možnost jít naproti mladé generaci přímo do škol a předat jim hodnoty a informace, které je vůči antisemitismu a dalším rasovým předsudkům učiní imunními. 

Proto vás, milí křesťanští lektoři a učitelé, srdečně zveme k účasti na odborném dni,
který se uskuteční 15. června 2018 pod názvem 

PROČ, CO A JAK VYUČOVAT O HOLOCAUSTU BEZ PAMĚTNÍKŮ.

Tento odborný den je akreditován MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, proto každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rozsahu 8 hodin.

Bude vám představena vzdělávací filozofie Mezinárodní školy pro výuku o holocaustu při památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě, kterou ICEJ v České republice reprezentuje.

Dozvíte se, jak je tato filozofie využívána v praxi při lekcích primární prevence a jaké další návazné vzdělávací projekty ICEJ můžete školám nabídnout.
Získáte komplexní metodické školení a obdržíte konkrétní výukové materiály, které budete moci použít ve školách a v klubech mládeže.

Součástí tohoto odborného dne bude také společná diskuze a představení podpůrných akcí, které vám pomohou stát se v dané oblasti kvalifikovanými odborníky.

Dále se dozvíte detailní informace o možnostech rozšíření vašeho lektorského portfolia a programech finanční podpory křesťanských lektorů, které vypisuje F-nadace.

Účastnický poplatek 200,- Kč bude vybírán v hotovosti na místě. V případě lektorů zapojených do Kurzů školy pro život Křesťanské akademie mladých je vstup zdarma.


Přihlašování je možné přes tento internetový odkaz:
https://crm.kam.cz/formular/jak-vyucovat-o-holocaustu

Detailní program odborného dne naleznete v tomto PDF souboru.

Těšíme se na vás!


Radek Hejret, vedoucí lektor a koordinátor vzdělávání ICEJ ČR
Pavel Slepička, vedoucí oddělení Kurzy školy pro život při KAM