V noci z 8. na 9. března 1944 bylo v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-BIrkenau zavražděno v plynových komorách 3792 mužů, žen a dětí.

Jednalo se o české židovské obyvatele, kteří byli do táborového komplexu v Birkenau dopraveni 8. září 1943 transportem z Terezína v počtu 5000 osob. Na rozdíl od jiných transportů neprošli nově příchozí obvyklou selekcí, a byli všichni, tedy muži, ženy i děti, začleněni do táborové sekce bIIb, kde vznikl tzv. terezínský rodinný tábor.
Na jejich kartách se objevilo tajemné označení „SB – nach 6 Monaten Quarantäne“. V nacistické hantýrce znamenala zkratka SB Sonderbehandlung – zvláštní zacházení – smrt v plynových komorách. Smrt bez rozsudku, bez selekce.

Šestiměsíční lhůta vypršela přesně 8. března 1944… 

Nezůstaňme lhostejní k této tragické události našich moderních dějin a připojme se ke stovkám našich spoluobčanů, kteří právě 8. března již poněkolikáté pořádají ve svých městech happening PAMATUJ!

Podle dochovaných svědectví bylo slyšet, že tito naši bývalí sousedé před tím, než je zahnali do plynových komor, zpívali českou hymnu Kde domov můj, dále hymnu židovského hnutí Hatikvu (od roku 1948 státní hymnu Izraele) a kdo uměl, tak také Internacionálu.

Pojďme společně připomínat minulost, aby se už nikdy neopakovala! Pojďme 8. března společně zpívat a recitovat.

Více o happeningu PAMATUJ! zde.

Historii tzv. terezínského rodinného tábora zmapoval ve své knize „Zvláštní zacházení“ novinář Adam Drda. Více informací zde.